#پیراهن#

یک بار که موسی (ع)درحال خواندن تورات بود ،شخصی از شدت شوق و علاقه به خدا ،بی اختیار پیراهن خود را پاره کرد !

موسی (ع)پرسید چه می کنی ؟

آن مرد گفت :از شوق پیراهن بر تن پاره می کنم.

موسی (ع)گفت :از سر عشق دل پاره کن ،نه پیراهن را!

موضوعات: پیراهن
[سه شنبه 1396-08-30] [ 03:53:00 ب.ظ ]