امام کاظم (ع)می فرمایند:از ما نیست کسی که هر روز اعمال خود را محاسبه نکند تا اگر نیکی کرده از خدا بخواهد بیشتر نیکی کند و خدا را بر آن سپاس گوید و اگر بدی کرده از خدا آمرزش بخواهدو توبه نماید .

دفترچه یادداشت یک شهید شانزده ساله در جریان

تفحص پیکر شهدا پیدا شد که گناهان هر روزش را در آن یادداشت کرده بود .

گناهانیک روز او عبارت بودند از :

سجده نماز ظهرم طولانی نبود .

زیاد خندیدم .

هنگام فوتبال شوت خوبی زدم که از خودم خوشم آمد .

راوی که یکی از بچه های تفحص پیکر شهداست می گفت:دارم فکر می کنم چقدر از این پسر شانزده ساله کوچکترم!

موضوعات: شهدا
[سه شنبه 1396-08-30] [ 03:34:00 ب.ظ ]